Ta strona używa plików cookies. Przeglądając ją wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz tutaj.

 • ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, Lublin; wej. w bramie, Ip
 • +48 509 364 741, +48 506 540 636
 • 81 442 58 50
 • sekretariat@kancelariacbps.pl

Obszary działania

Kancelaria świadczy na rzecz przedsiębiorców usługi w ramach kompleksowej, stałej obsługi prawnej, a także na podstawie zleceń, dotyczących konkretnego sporu sądowego lub pozasądowego bądź sporządzenia opinii prawnej.

Czytaj więcej

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię na rzecz Klientów indywidualnych obejmuje porady prawne oraz reprezentację przed sądami, organami władzy publicznej, organami ubezpieczeniowymi, instytucjami, a także wobec innych osób fizycznych i przedsiębiorców.

Czytaj więcej

Doradzamy podmiotom z udziałem kapitału zagranicznego (w tym zarówno spółkom zagranicznym i z udziałem zagranicznym, jak i osobom fizycznym, będącym cudzoziemcami), świadcząc usługi w językach angielskim, rosyjskim i francuskim.

Czytaj więcej

Nasze referencje

Świadczymy usługi w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo zamówień publicznych i konkursów ofert
 • prawo prywatne międzynarodowe i prawo cudzoziemców
 • prawo transportowe, w tym transportu międzynarodowego towarowego oraz sanitarnego
 • prawo podmiotów leczniczych
 • prawo pracy i ubezpieczeń
 • prawo administracyjne i podatkowe
 • prawo budowlane
 • prawo własności intelektualnej, prawo stowarzyszeń i fundacji oraz ochrony środowiska
 • prawo prasowe i ochrony dóbr osobistych
 • prawo upadłościowe i naprawcze, prawo karne i karnoskarbowe
Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000327969, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, 20-002 Lublin, REGON: 060466996, NIP 712-316-12-82; numer rachunku bankowego: 64 1240 5497 1111 0010 4380 8798, www.kancelariacbps.pl, e-mail: sekretariat@kancelariacbps.pl, tel. / fax: 81 442 58 50.