This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.

  • Krakowskie Przedmieście 58/5c, Lublin, 1st floor
  • +48 509 364 741, +48 506 540 636
  • 81 442 58 50
  • sekretariat@kancelariacbps.pl

Practice areas

Formation and liquidation of business, permanent comprehensive services, human resources, contracts, control and public administration, disputes and litigation.

Read more

We represent in courts, tribunals, administrative bodies, including the High Court, Supreme Administrative Court and National Board of Appeal by the President of the Public Procurement Office.

Read more

We advise on choosing the best form of business in Poland, we take the client through all stages of setting up the business and then we assist our client in every event requiring legal help.

Read more

Testimonials

Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000327969, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, 20-002 Lublin, REGON: 060466996, NIP 712-316-12-82; numer rachunku bankowego: 64 1240 5497 1111 0010 4380 8798, www.kancelariacbps.pl, e-mail: sekretariat@kancelariacbps.pl, tel. / fax: 81 442 58 50.