Ta strona używa plików cookies. Przeglądając ją wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz tutaj.

 • ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, Lublin; wej. w bramie, Ip
 • +48 509 364 741, +48 506 540 636
 • 81 442 58 50
 • sekretariat@kancelariacbps.pl

Magdalena Piskorska-Szczepaniuk

Magdalena Piskorska-Szczepaniuk

Radca prawny, partner i jeden z założycieli Kancelarii Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp. p.

Kwalifikacje

Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i odbyła aplikację sądową, zakończoną egzaminem sędziowskim (ocena bardzo dobra). Wpisana od 2006 roku na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie (Lb-1284).

Doświadczenie zawodowe

Zdobyła doświadczenie zawodowe pracując na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie, a potem w zawodzie najpierw asystenta, a następnie radcy prawnego, biorąc udział w stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych branż, w tym wiodących przedsiębiorców Lubelszczyzny, w ramach współpracy z renomowaną lubelską kancelarią prawniczą. Od 2009 roku wspólnik i jeden z założycieli Kancelarii Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp. p.

Najistotniejsze obszary praktyki

Magdalena Piskorska-Szczepaniuk specjalizuje się w sprawach inwestycyjnych, tj. przygotowaniu i pilotowaniu transakcji, w tym dotyczących nieruchomości, inwestycji budowlanych, a także transakcji obrotu udziałami, akcjami, nabycia i przekształcenia spółek oraz przedsiębiorstw. Sporządza i opiniuje projekty umów o nabycie, dzierżawę, najem nieruchomości, a także kontrakty z zakresu robót budowlanych, remontowych i o dzieło. Doradza i reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych z zakresu zagospodarowania i planowania przestrzennego oraz prawa budowlanego. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w sądowych i pozasądowych sporach budowanych, o dużym stopniu skomplikowania. Doradza w zakresie zabezpieczenia, zmiany, rozwiązania, w tym odstąpienia od umów, w celu jak najlepszej ochrony interesów klientów, a także zajmuje się dochodzeniem roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego umów (kar umownych, odsetek, odszkodowań). Zajmuje się też postępowaniami związanymi z rozliczeniami majątkowymi (zniesienia współwłasności, podziały majątku małżeńskiego i majątku wspólników, działy spadku). W ramach stałej obsługi przedsiębiorców, doradza w dziedzinie prawa transportowego (w tym prawa transportu międzynarodowego) – w aspekcie cywilno- i administracyjnoprawnym, prawa celnego, prawa pracy i prawa podatkowego (w szczególności z zakresu podatków pośrednich: VAT i akcyzy). Specjalista w zakresie obsługi klientów zagranicznych, w tym cudzoziemców oraz spółek z siedzibą za granicą (m.in. na Litwie i Ukrainie). Ponadto ważną częścią jej praktyki jest obsługa jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.

Język obcy

Posługuje się biegle językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym (egzamin Toles Test of Legal English Skills Advanced), oraz językiem rosyjskim. Porozumiewa się też w języku francuskim, legitymując się certyfikatem DELF (Diplome D'Etudes En Langue Francaise DELF 2nd Degre).

Kontakt: e-mail magdalena.piskorska.rp@wp.pl
tel.kom.: +48 509 364 741
Skype: magdapiskorska

Partnerzy

Anna Celińska-Banaszek

radca prawny / attorney at law

Radca prawny, partner i jeden z założycieli Kancelarii Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. Zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług w ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego z różnych branż (firmy produkcyjne, sprzedażowe, usługowe, budowlane).

Kontakt: e-mail acelinskabanaszek@kancelariacbps.pl
tel.kom.: +48 506 540 636
Skype: anna_cb
www.acelinskabanaszek-galeria.pl

Magdalena Piskorska-Szczepaniuk

radca prawny / attorney at law

Radca prawny, partner i jeden z założycieli Kancelarii Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. Zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług w ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego z różnych branż (firmy produkcyjne, sprzedażowe, usługowe, budowlane).

Kontakt: e-mail magdalena.piskorska.rp@wp.pl
tel.kom.: +48 509 364 741
Skype: magdapiskorska

Nasze referencje

Świadczymy usługi w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo zamówień publicznych i konkursów ofert
 • prawo prywatne międzynarodowe i prawo cudzoziemców
 • prawo transportowe, w tym transportu międzynarodowego towarowego oraz sanitarnego
 • prawo podmiotów leczniczych
 • prawo pracy i ubezpieczeń
 • prawo administracyjne i podatkowe
 • prawo budowlane
 • prawo własności intelektualnej, prawo stowarzyszeń i fundacji oraz ochrony środowiska
 • prawo prasowe i ochrony dóbr osobistych
 • prawo upadłościowe i naprawcze, prawo karne i karnoskarbowe
Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000327969, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, 20-002 Lublin, REGON: 060466996, NIP 712-316-12-82; numer rachunku bankowego: 64 1240 5497 1111 0010 4380 8798, www.kancelariacbps.pl, e-mail: sekretariat@kancelariacbps.pl, tel. / fax: 81 442 58 50.