Ta strona używa plików cookies. Przeglądając ją wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz tutaj.

 • ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, Lublin; wej. w bramie, Ip
 • +48 509 364 741, +48 506 540 636
 • 81 442 58 50
 • sekretariat@kancelariacbps.pl

O nas

O kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie jako spółka partnerska powstała w 2009 r. na bazie funkcjonujących od 2006/7 r. kancelarii indywidualnych partnerów. Długoletnie i wszechstronne doświadczenie pozwala nam świadczyć usługi prawne najwyższej jakości, oparte na znajomości przepisów prawa oraz poznaniu specyfiki poszczególnych klientów. Zespół Kancelarii tworzą partnerzy (wspólnicy) - radcy prawni Anna Celińska-Banaszek i Magdalena Piskorska-Szczepaniuk, a ponadto aplikanci radcowscy oraz współpracujący radcy prawni. Usługi świadczymy również w języku angielskim, rosyjskim i francuskim.

Zapewniamy stałą obsługę prawną przedsiębiorcom (spółkom prawa handlowego, spółkom cywilnym, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą), działającym w wielu branżach, w tym budowlanej, transportowej (również w zakresie transportu międzynarodowego) oraz medycznej, na wielu płaszczyznach prawa, w tym prawa cywilnego, m.in. prawa kontraktów, administracyjnego, zamówień publicznych. Ważną częścią praktyki Kancelarii jest pomoc prawna dla klientów zagranicznych (w tym zarówno spółek zagranicznych i z udziałem zagranicznym, jak i na rzecz osób fizycznych, będących cudzoziemcami), a także dla klientów sektora publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz organizacji pozarządowych: fundacji i stowarzyszeń, a także na rzecz osób fizycznych. Wszystkim klientom zapewniamy reprezentację przed organami i sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, włączając w to reprezentację przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Naszą misją jest dostarczanie klientom optymalnych rozwiązań w możliwie krótkim czasie, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej. Potwierdzeniem jakości naszych usług jest dynamiczny rozwój Kancelarii, doskonałe referencje i zadowolenie naszych klientów.

Brama Krakowska, Lublin, Anna Celińska-Banaszek

Partnerzy

Anna Celińska-Banaszek

radca prawny / attorney at law

Radca prawny, partner i jeden z założycieli Kancelarii Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. Zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług w ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego z różnych branż (firmy produkcyjne, sprzedażowe, usługowe, budowlane).

Kontakt: e-mail acelinskabanaszek@kancelariacbps.pl
tel.kom.: +48 506 540 636
Skype: anna_cb
www.acelinskabanaszek-galeria.pl

Magdalena Piskorska-Szczepaniuk

radca prawny / attorney at law

Radca prawny, partner i jeden z założycieli Kancelarii Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. Zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług w ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego z różnych branż (firmy produkcyjne, sprzedażowe, usługowe, budowlane).

Kontakt: e-mail magdalena.piskorska.rp@wp.pl
tel.kom.: +48 509 364 741
Skype: magdapiskorska

Nasze referencje

Świadczymy usługi w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo zamówień publicznych i konkursów ofert
 • prawo prywatne międzynarodowe i prawo cudzoziemców
 • prawo transportowe, w tym transportu międzynarodowego towarowego oraz sanitarnego
 • prawo podmiotów leczniczych
 • prawo pracy i ubezpieczeń
 • prawo administracyjne i podatkowe
 • prawo budowlane
 • prawo własności intelektualnej, prawo stowarzyszeń i fundacji oraz ochrony środowiska
 • prawo prasowe i ochrony dóbr osobistych
 • prawo upadłościowe i naprawcze, prawo karne i karnoskarbowe
Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000327969, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, 20-002 Lublin, REGON: 060466996, NIP 712-316-12-82; numer rachunku bankowego: 64 1240 5497 1111 0010 4380 8798, www.kancelariacbps.pl, e-mail: sekretariat@kancelariacbps.pl, tel. / fax: 81 442 58 50.