Ta strona używa plików cookies. Przeglądając ją wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz tutaj.

 • ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, Lublin; wej. w bramie, Ip
 • +48 509 364 741, +48 506 540 636
 • 81 442 58 50
 • sekretariat@kancelariacbps.pl

Obsługa przedsiębiorców

Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria świadczy na rzecz przedsiębiorców usługi w ramach kompleksowej, stałej obsługi prawnej, a także na podstawie zleceń, dotyczących konkretnego sporu sądowego lub pozasądowego bądź sporządzenia opinii prawnej. W zakresie usług naszej Kancelarii leży doradztwo na rzecz spółek prawa handlowego (spółek akcyjnych, spółek z o. o., jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych) oraz wspólników spółek cywilnych, osób indywidualnie prowadzących działalność gospodarczą i innych podmiotów komercyjnych, takich jak stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą.

Kluczowe obszary doradztwa Kancelarii na rzecz przedsiębiorców obejmują:

 • Tworzenie i likwidacja przedsiębiorstwa - wybór formy funkcjonowania, doradztwo w procesie powstawania podmiotu (umowy, statuty, akty założycielskie spółek, stowarzyszeń i fundacji, wpis do rejestru lub ewidencji), tworzenie filii, oddziałów, dokonywanie zmian formy organizacyjnej, upadłość, rozwiązanie i likwidacja przedsiębiorstw.
 • Obsługa bieżąca - doradztwo dla organów podmiotów, obsługa prawna posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i walnych zgromadzeń, zabezpieczanie prawidłowości formalnoprawnej zmian personalnych w składzie organów, obrót akcjami, udziałami i prawami członkowskimi.
 • Organizacja i kapitał ludzki - projektowanie aktów wewnętrznych o charakterze organizacyjnym (regulaminy organizacyjne, regulaminy organów) oraz w dziedzinie kapitału ludzkiego (umowy o pracę, układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania), doradztwo w zakresie form i zasad zatrudnienia, rozwiązywania stosunków zatrudnienia, zwolnień grupowych i sporów zbiorowych.
 • Umowy - projektowanie umów dostosowanych do obszaru działania klienta, rekomendacje w zakresie ryzyk i korzyści związanych z poszczególnymi postanowieniami umów, ocena szans wygrania sporu sądowego związanego z daną umową, projektowanie wzorów umów i pełnomocnictw, dobór skutecznych instrumentów zabezpieczających, doradztwo w procesie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zarówno od strony wykonawcy, jak i zamawiającego.
 • Ochrona praw na dobrach niematerialnych i materialnych - ochrona własności intelektualnej, doradztwo w procesie nabywania własności i innych praw majątkowych, ustalanie stanu prawnego nieruchomości, doradztwo w procesie planowania i realizacji inwestycji budowlanych.
 • Kontrola i administracja - ocena dopuszczalności i prawidłowości prowadzenia kontroli, sporządzanie projektów pism, zastrzeżeń i odwołań w toku kontroli.
 • Rozwiązywanie sporów (negocjacje i litygacja) - negocjacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów, profesjonalne zastępstwo przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym we wszelkich rodzajach spraw, a także przed organami administracyjnymi i podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, windykacja.
 • Zamówienia publiczne - kompleksowa obsługa w zakresie zamówień publicznych, w tym zastępstwo przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie UZP.

Klienci instytucjonalni

Usługi świadczymy także dla klientów sektora publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi gmin. Ponadto Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń).

bar_mleczny_350px.jpg

Partnerzy

Anna Celińska-Banaszek

radca prawny / attorney at law

Radca prawny, partner i jeden z założycieli Kancelarii Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. Zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług w ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego z różnych branż (firmy produkcyjne, sprzedażowe, usługowe, budowlane).

Kontakt: e-mail acelinskabanaszek@kancelariacbps.pl
tel.kom.: +48 506 540 636
Skype: anna_cb
www.acelinskabanaszek-galeria.pl

Magdalena Piskorska-Szczepaniuk

radca prawny / attorney at law

Radca prawny, partner i jeden z założycieli Kancelarii Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. Zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług w ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego z różnych branż (firmy produkcyjne, sprzedażowe, usługowe, budowlane).

Kontakt: e-mail magdalena.piskorska.rp@wp.pl
tel.kom.: +48 509 364 741
Skype: magdapiskorska

Nasze referencje

Świadczymy usługi w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo zamówień publicznych i konkursów ofert
 • prawo prywatne międzynarodowe i prawo cudzoziemców
 • prawo transportowe, w tym transportu międzynarodowego towarowego oraz sanitarnego
 • prawo podmiotów leczniczych
 • prawo pracy i ubezpieczeń
 • prawo administracyjne i podatkowe
 • prawo budowlane
 • prawo własności intelektualnej, prawo stowarzyszeń i fundacji oraz ochrony środowiska
 • prawo prasowe i ochrony dóbr osobistych
 • prawo upadłościowe i naprawcze, prawo karne i karnoskarbowe
Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000327969, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, 20-002 Lublin, REGON: 060466996, NIP 712-316-12-82; numer rachunku bankowego: 64 1240 5497 1111 0010 4380 8798, www.kancelariacbps.pl, e-mail: sekretariat@kancelariacbps.pl, tel. / fax: 81 442 58 50.