• ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, Lublin; wej. w bramie, Ip
 • +48 509 364 741, +48 506 540 636
 • 81 442 58 50
 • sekretariat@kancelariacbps.pl

Nasze obszary działania

Obsługa przedsiębiorców

Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria świadczy na rzecz przedsiębiorców usługi w ramach kompleksowej, stałej obsługi prawnej, a także na podstawie zleceń, dotyczących konkretnego sporu sądowego lub pozasądowego bądź sporządzenia opinii prawnej.

Czytaj więcej
Obsługa klientów indywidualnych

Obsługa klientów indywidualnych

Sprawy frankowe, porady prawne, reprezentacja przed sądami, organami władzy publicznej, organami ubezpieczeniowymi, instytucjami, a także wobec innych osób fizycznych i przedsiębiorców.

Czytaj więcej
Obsługa klientów zagranicznych

Obsługa klientów zagranicznych

Doradzamy podmiotom z udziałem kapitału zagranicznego (w tym zarówno spółkom zagranicznym i z udziałem zagranicznym, jak i osobom fizycznym, będącym cudzoziemcami), świadcząc usługi w językach angielskim, rosyjskim i francuskim.

Czytaj więcej

O naszej Kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie jako spółka partnerska powstała w 2009 r. na bazie funkcjonujących od 2006/7 r. kancelarii indywidualnych partnerów. Długoletnie i wszechstronne doświadczenie pozwala nam świadczyć usługi prawne najwyższej jakości, oparte na znajomości przepisów prawa oraz poznaniu specyfiki poszczególnych klientów.

Zespół Kancelarii tworzą partnerzy (wspólnicy) - radcy prawni Anna Celińska-Banaszek i Magdalena Piskorska-Szczepaniuk, a ponadto aplikanci radcowscy oraz współpracujący radcy prawni. Usługi świadczymy również w języku angielskim, rosyjskim i francuskim.

Czytaj więcej

Partnerzy

Anna Celińska-Banaszek

radca prawny / attorney at law

Radca prawny, partner i jeden z założycieli Kancelarii Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. Zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług w ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego z różnych branż (firmy produkcyjne, sprzedażowe, usługowe, budowlane).

Kontakt: e-mail acelinskabanaszek@kancelariacbps.pl
tel.kom.: +48 506 540 636
Skype: anna_cb
www.acelinskabanaszek-galeria.pl

Magdalena Piskorska-Szczepaniuk

radca prawny / attorney at law

Radca prawny, partner i jeden z założycieli Kancelarii Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. Zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług w ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego z różnych branż (firmy produkcyjne, sprzedażowe, usługowe, budowlane).

Kontakt: e-mail magdalena.piskorska.rp@wp.pl
tel.kom.: +48 509 364 741
Skype: magdapiskorska

Aktualności

Nasze referencje

Świadczymy usługi w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo zamówień publicznych i konkursów ofert
 • prawo prywatne międzynarodowe i prawo cudzoziemców
 • prawo transportowe, w tym transportu międzynarodowego towarowego oraz sanitarnego
 • prawo podmiotów leczniczych
 • prawo pracy i ubezpieczeń
 • prawo administracyjne i podatkowe
 • prawo budowlane
 • prawo własności intelektualnej, prawo stowarzyszeń i fundacji oraz ochrony środowiska
 • prawo prasowe i ochrony dóbr osobistych
 • prawo upadłościowe i naprawcze, prawo karne i karnoskarbowe
Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000327969, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, 20-002 Lublin, REGON: 060466996, NIP 712-316-12-82; numer rachunku bankowego: 64 1240 5497 1111 0010 4380 8798, www.kancelariacbps.pl, e-mail: sekretariat@kancelariacbps.pl, tel. / fax: 81 442 58 50.