Ta strona używa plików cookies. Przeglądając ją wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz tutaj.

 • ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, Lublin; wej. w bramie, Ip
 • +48 509 364 741, +48 506 540 636
 • 81 442 58 50
 • sekretariat@kancelariacbps.pl

Nasz zespół

Partnerzy

Anna Celińska-Banaszek

radca prawny / attorney at law

Radca prawny, partner i jeden z założycieli Kancelarii Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. Zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług w ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego z różnych branż (firmy produkcyjne, sprzedażowe, usługowe, budowlane).

Kontakt: e-mail acelinskabanaszek@kancelariacbps.pl
tel.kom.: +48 506 540 636
Skype: anna_cb
www.acelinskabanaszek-galeria.pl

Magdalena Piskorska-Szczepaniuk

radca prawny / attorney at law

Radca prawny, partner i jeden z założycieli Kancelarii Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. Zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług w ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego z różnych branż (firmy produkcyjne, sprzedażowe, usługowe, budowlane).

Kontakt: e-mail magdalena.piskorska.rp@wp.pl
tel.kom.: +48 509 364 741
Skype: magdapiskorska

r. pr. Olga Sternal

Radca prawny (Lb-1816) stale współpracujący z Kancelarią. Z Kancelarią związana od roku 2011. Zawód radcy prawnego wykonuje od roku 2013. Świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów indywidualnych oraz przedsiębiorców, głównie z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, zajmując się m.in. ich stałą obsługą. Reprezentuje strony postępowań sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Zajmuje się również prawem budowlanym i podatkowym. Włada językami angielskim i rosyjskim.

olga_sternal_new.jpg

Justyna Wychowaniec

Magister Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Od stycznia 2021 roku - aplikant radcowski I roku. Aplikację odbywa pod patronatem radcy prawnego Magdaleny Piskorskiej - Szczepaniuk. W Kancelarii zdobywa doświadczenie z różnych dziedzin prawa, objętych zakresem działalności Kancelarii.

justyna-wychowaniec-250px.jpg

Stale współpracują

adw. Piotr Sagan

Adwokat współpracujący z Kancelarią w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. Zawód adwokata wykonuje od roku 2007, po odbyciu aplikacji adwokackiej, złożeniu egzaminu adwokackiego i wpisaniu na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie (nr 892). Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym gospodarczym, prawie karnym skarbowym, prawie wykroczeń oraz w prowadzeniu procesów karnych, karnych gospodarczych i karnoskarbowych, w tym również przed Sądem Najwyższym.

r. pr. Piotr Szczepaniuk

Radca prawny współpracujący z Kancelarią w ramach indywidualnej kancelarii radcy prawnego prowadzonej od roku 2008 w Radzyniu Podlaskim. Zajmuje się świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, w tym zwłaszcza w ramach stałej obsługi prawnej tych podmiotów, oraz na rzecz osób fizycznych, w zakresie licznych dziedzina prawa. Świadczy usługi prawne klientom z Radzynia Podlaskiego i regionu.
www.mpszczepaniuk.pl

Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. poszukuje aplikanta radcowskiego lub osoby mającej zamiar zdawać egzamin na jedną z aplikacji korporacyjnych, w celu

...

Nasze referencje

Świadczymy usługi w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo zamówień publicznych i konkursów ofert
 • prawo prywatne międzynarodowe i prawo cudzoziemców
 • prawo transportowe, w tym transportu międzynarodowego towarowego oraz sanitarnego
 • prawo podmiotów leczniczych
 • prawo pracy i ubezpieczeń
 • prawo administracyjne i podatkowe
 • prawo budowlane
 • prawo własności intelektualnej, prawo stowarzyszeń i fundacji oraz ochrony środowiska
 • prawo prasowe i ochrony dóbr osobistych
 • prawo upadłościowe i naprawcze, prawo karne i karnoskarbowe
Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000327969, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, 20-002 Lublin, REGON: 060466996, NIP 712-316-12-82; numer rachunku bankowego: 64 1240 5497 1111 0010 4380 8798, www.kancelariacbps.pl, e-mail: sekretariat@kancelariacbps.pl, tel. / fax: 81 442 58 50.