Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. w Lublinie

   Wróć do strony głównej - www.kancelariacbps.pl

     

Lublin, Brama Krakowska, Edward Hartwig

Kancelaria radców prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk spółka partnerska

Nasza kancelaria jako spółka partnerska powstała w 2009 r. na bazie funkcjonujących od 2006/7 r. kancelarii indywidualnych partnerów Tworzą ją wspólnicy - radcy prawni Anna Celińska-Banaszek i Magdalena Piskorska-Szczepaniuk. Długoletnie i wszechstronne dośœwiadczenie pozwala nam œświadczyć usługi prawne najwyższej jakośœci, oparte na znajomośœci przepisów prawa oraz poznaniu specyfiki poszczególnych klientów Zapewniamy stałą obsługę prawną przedsiębiorcom, w tym spółkom prawa handlowego. Ważną częścią praktyki Kancelarii jest obsługa klientów zagranicznych, a także klientów sektora publicznego. Kancelaria śœwiadczy również kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych. Usługi œświadczymy także w języku angielskim, rosyjskim i francuskim.

Czytaj więcej o Kancelarii

ZAPROSZENIE NA PATRONAT APLIKANTÓW I ROKU 2018/2019


Wspólnicy Kancelarii, radcy prawni Anna Celińska-Banaszek i Magdalena Piskorska-Szczepaniuk, zapraszają na patronat osoby zdolne, rzetelne i odpowiedzialne, które zdały egzamin na aplikację radcowską w dniu 30.09.2017 r. z bardzo dobrym lub dobrym wynikiem i od stycznia 2018 r. rozpoczną I rok aplikacji. Mile widziana biegła znajomość języków obcych (rosyjskiego, niemieckiego i/lub angielskiego). Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV wraz z informacją o liczbie punktów uzyskanych na egzaminie bezpośrednio na odpowiedni adres przyszłego patrona: acelinskabanaszek@kancelariacbps.pl lub mpiskorska@kancelariacbps.pl.

REFERENCJE


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami klientów którzy nam zaufali.

REKRUTACJA NA BEZPŁATNE, TRZYMIESIĘCZNE PRAKTYKI


Zapraszamy na bezpłatne, trzymiesięczne praktyki aplikantów aplikacji radcowskiej oraz studentów prawa, w szczególnośœci władających biegle językiem rosyjskim, niemieckim i/lub angielskim.

Czytaj więcej o rekrutacji

 

prawo cywilne, gospodarcze, handlowe, w tym prawo spółek i kontraktów
prawo zamówień publicznych i konkursów ofert
prawo prywatne międzynarodowe i prawo cudzoziemców
prawo transportowe, w tym transportu międzynarodowego towarowego oraz sanitarnego
prawo podmiotów leczniczych
prawo pracy i ubezpieczeń
prawo administracyjne i podatkowe
prawo budowlane
prawo własności intelektualnej, prawo stowarzyszeń i fundacji oraz ochrony środowiska
prawo prasowe i ochrony dóbr osobistych
prawo upadłościowe i naprawcze, prawo karne i karnoskarbowe

treść wiadomości:


Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000327969, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, 20-002 Lublin, REGON: 060466996, NIP 712-316-12-82; numer rachunku bankowego: 64 1240 5497 1111 0010 4380 8798, www.kancelariacbps.pl, e-mail: sekretariat@kancelariacbps.pl, tel. / fax: 81 442 58 50.