Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. w Lublinie

   Wróć do strony głównej - www.kancelariacbps.pl

     

O kancelarii

 

Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie jako spółka partnerska powstała w 2009 r. na bazie funkcjonujących od 2006/7 r. kancelarii indywidualnych partnerów. Długoletnie i wszechstronne doświadczenie pozwala nam świadczyć usługi prawne najwyższej jakości, oparte na znajomości przepisów prawa oraz poznaniu specyfiki poszczególnych klientów. Zespół Kancelarii tworzą partnerzy (wspólnicy) - radcy prawni Anna Celińska-Banaszek i Magdalena Piskorska-Szczepaniuk, a ponadto aplikanci radcowscy oraz współpracujący radcy prawni. Usługi świadczymy również w języku angielskim, rosyjskim i francuskim.

Zapewniamy stałą obsługę prawną przedsiębiorcom (spółkom prawa handlowego, spółkom cywilnym, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą), działającym w wielu branżach, w tym budowlanej, transportowej (również w zakresie transportu międzynarodowego) oraz medycznej, na wielu płaszczyznach prawa, w tym prawa cywilnego, m.in. prawa kontraktów, administracyjnego, zamówień publicznych. Ważną częścią praktyki Kancelarii jest pomoc prawna dla klientów zagranicznych (w tym zarówno spółek zagranicznych i z udziałem zagranicznym, jak i na rzecz osób fizycznych, będących cudzoziemcami), a także dla klientów sektora publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz organizacji pozarządowych: fundacji i stowarzyszeń, a także na rzecz osób fizycznych. Wszystkim klientom zapewniamy reprezentację przed organami i sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, włączając w to reprezentację przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Naszą misją jest dostarczanie klientom optymalnych rozwiązań w możliwie krótkim czasie, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej. Potwierdzeniem jakości naszych usług jest dynamiczny rozwój Kancelarii, doskonałe referencje i zadowolenie naszych klientów.

REFERENCJE


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami klientów, którzy nam zaufali.

Kancelaria CBPS opinie


prawo cywilne, gospodarcze, handlowe, w tym prawo spółek i kontraktów
prawo zamówień publicznych i konkursów ofert
prawo prywatne międzynarodowe i prawo cudzoziemców
prawo transportowe, w tym transportu międzynarodowego towarowego oraz sanitarnego
prawo podmiotów leczniczych
prawo pracy i ubezpieczeń
prawo administracyjne i podatkowe
prawo budowlane
prawo własności intelektualnej, prawo stowarzyszeń i fundacji oraz ochrony środowiska
prawo prasowe i ochrony dóbr osobistych
prawo upadłościowe i naprawcze, prawo karne i karnoskarbowe

treść wiadomości:


Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000327969, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, 20-002 Lublin, REGON: 060466996, NIP 712-316-12-82; numer rachunku bankowego: 64 1240 5497 1111 0010 4380 8798, www.kancelariacbps.pl, e-mail: sekretariat@kancelariacbps.pl, tel. / fax: 81 442 58 50.