Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. w Lublinie

   Wróć do strony głównej - www.kancelariacbps.pl

     

ZESPÓŁ KANCELARII:

 

Zespół Kancelarii Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie tworzą partnerzy (wspólnicy) - radcy prawni Anna Celińska-Banaszek i Magdalena Piskorska-Szczepaniuk, a także aplikanci radcowscy oraz współpracujący radcy prawni i adwokaci.

PARTNERZY:


R. PR. ANNA CELIŃSKA-BANASZEK

- Radca prawny, partner (wspólnik) Kancelarii. W roku 2006, po odbyciu aplikacji sądowej i złożeniu egzaminu sędziowskiego, wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie (Lb-1313). Zdobyła bogate doświadczenie w zawodzie radcy prawnego, przede wszystkim biorąc udział w świadczeniu usług w ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego, z różnych branż (firmy produkcyjne, sprzedażowe, usługowe, budowlane). Czytaj więcej

R. PR. MAGDALENA PISKORSKA-SZCZEPANIUK

- Radca prawny, partner (wspólnik) Kancelarii. Wykonuje zawód radcy prawnego od 2006 r., wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie (Lb-1284) po odbyciu aplikacji sądowej i złożeniu egzaminu sędziowskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym i szeroko pojętym prawie gospodarczym. Zajmuje się stałą obsługą prawną przedsiębiorców i doradztwem na rzecz osób fizycznych. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracyjnymi. Specjalista w sprawach cudzoziemców. Czytaj więcej

WSPÓŁPRACUJĄCY RADCY PRAWNI I ADWOKACI:


r. pr. Olga Sternal - Radca prawny stale współpracujący z Kancelarią. Wieloletni współpracownik Kancelarii. Doświadczenie zdobyła odbywając aplikację pod patronatem r.pr. Magdaleny Piskorskiej-Szczepaniuk. Zawód radcy prawnego wykonuje od roku 2013. Świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów indywidualnych oraz przedsiębiorców, głównie z zakresu prawa cywilnego. Zajmuje się prawem mieszkaniowym, a także windykacją należności. Specjalizuje się w doradztwie oraz prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu małżeńskiego prawa majątkowego. Reprezentuje strony postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Włada językami angielskim i rosyjskim.

adw. Piotr Sagan - Adwokat współpracujący z Kancelarią w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. Zawód adwokata wykonuje od roku 2007, po odbyciu aplikacji adwokackiej, złożeniu egzaminu adwokackiego i wpisaniu na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie (nr 892). Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym gospodarczym, prawie karnym skarbowym, prawie wykroczeń oraz w prowadzeniu procesów karnych, karnych gospodarczych i karnoskarbowych, w tym również przed Sądem Najwyższym.

r. pr. Piotr Szczepaniuk - Radca prawny współpracujący z Kancelarią w ramach indywidualnej kancelarii radcy prawnego prowadzonej od roku 2008 w Radzyniu Podlaskim. Zajmuje się świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, w tym zwłaszcza w ramach stałej obsługi prawnej tych podmiotów, oraz na rzecz osób fizycznych, w zakresie licznych dziedzina prawa. Świadczy usługi prawne klientom z Radzynia Podlaskiego i regionu.

APLIKANCI I OBSŁUGA KANCELARII:


Karolina Moskwa - Aplikant radcowski III roku. Aplikację odbywa od stycznia 2014 r., zdobywając doświadczenie pod patronatem radcy prawnego Anny Celińskiej-Banaszek. Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym, a także w prawie zamówień publicznych oraz prawie podmiotów leczniczych. Zajmuje się również sprawami z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, w tym dotyczącymi uprawnień rentowych. Magister prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie, gdzie aktywnie działała w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Odbyła również praktyki m.in. w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w Warszawie.
Marta Domańska - Aplikant radcowski III roku. Aplikację odbywa od stycznia 2014 r., zdobywając doświadczenie pod patronatem radcy prawnego Magdaleny Piskorskiej-Szczepaniuk. Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym, w tym w szczególności w prawie samorządu terytorialnego. Magister prawa Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Włada językiem angielskim i rosyjskim, biorąc udział w obsłudze prawnej zagranicznych klientów Kancelarii.
Bartosz Zalewski - Aplikant radcowski II roku, specjalizujący się w prawie cywilnym. Aplikację odbywa od stycznia 2015 r., pod patronatem radcy prawnego Anny Celińskiej-Banaszek. Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie - asystent w Katedrze Prawa Rzymskiego. Zdobył doświadczenie jako praktykant tutejszej Kancelarii, a także uczestnik Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej – sekcji prawa finansowego oraz wolontariusz Fundacji „Academia Iuris”. Autor publikacji z dziedziny prawa.
Oliwia Kosmowska - Aplikant radcowski I roku. Aplikację odbywa od stycznia 2016 r., pod patronatem radcy prawnego Magdaleny Piskorskiej-Szczepaniuk. Magister prawa Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Doświadczenie zdobywała w ramach wolontariatu jako asystentka doradcy prawnego w Biurze Porad Prawnych i Obywatelskich w Świdniku oraz na praktykach studenckich i absolwenckich w Prokuraturze Rejonowej w Świdniku i tutejszej Kancelarii. Jej zainteresowania prawne związane są w szczególności z prawem handlowym, gospodarczym i cywilnym oraz zagadnieniami dotyczącymi obsługi przedsiębiorstw.
Dorota Furtak - Aplikant radcowski I roku. Aplikację odbywa od stycznia 2016 r., pod patronatem radcy prawnego Anny Celińskiej-Banaszek. Magister prawa Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Doświadczenie zdobywała na praktykach studenckich w Prokuraturze Rejonowej Lublin-Północ oraz w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód. Jej zainteresowania prawne związane są z prawem administracyjnym i cywilnym.
Maciej Pytka - Aplikant radcowski I roku. Aplikację odbywa od stycznia 2016 r., pod patronatem radcy prawnego Anny Celińskiej-Banaszek. Magister prawa Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Doświadczenie zdobywał w ramach praktyk studenckich w Sądzie Okręgowym w Krakowie oraz w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Krowodrza. Jego zainteresowania prawne związane są z prawem cywilnym, karnym oraz medycznym.
Aleksandra Banaszek - Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie. W Kancelarii zdobywa doświadczenie i praktykę, szkoląc się w zakresie wszystkich dziedzin prawa objętych działalnością Kancelarii oraz w zakresie organizacji Kancelarii, pod opieką radcy prawnego Anny Celińskiej-Banaszek.
Sylwia Zaborska - Studentka III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W Kancelarii zdobywa doświadczenie i praktykę, szkoląc się w szczególności w zakresie prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa administracyjnego, a także w zakresie regulacji, dotyczących funkcjonowania i organizacji spółek osobowych. Zajmuje się obsługą organizacyjną Kancelarii.

REKRUTACJA NA PATRONAT I BEZPŁATNE PRAKTYKI


Zapraszamy aplikantów i studentów. Czytaj więcej


prawo cywilne, gospodarcze, handlowe, w tym prawo spółek i kontraktów
prawo zamówień publicznych i konkursów ofert
prawo prywatne międzynarodowe i prawo cudzoziemców
prawo transportowe, w tym transportu międzynarodowego towarowego oraz sanitarnego
prawo podmiotów leczniczych
prawo pracy i ubezpieczeń
prawo administracyjne i podatkowe
prawo budowlane
prawo własności intelektualnej, prawo stowarzyszeń i fundacji oraz ochrony środowiska
prawo prasowe i ochrony dóbr osobistych
prawo upadłościowe i naprawcze, prawo karne i karnoskarbowe

treść wiadomości:


Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000327969, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, 20-002 Lublin, REGON: 060466996, NIP 712-316-12-82; numer rachunku bankowego: 64 1240 5497 1111 0010 4380 8798, www.kancelariacbps.pl, e-mail: sekretariat@kancelariacbps.pl, tel. / fax: 81 442 58 50.