Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. w Lublinie

   Wróć do strony głównej - www.kancelariacbps.pl

     

ZESPÓŁ KANCELARII:

 

Zespół Kancelarii Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie tworzą partnerzy (wspólnicy) - radcy prawni Anna Celińska-Banaszek i Magdalena Piskorska-Szczepaniuk, a także aplikanci radcowscy oraz współpracujący radcy prawni i adwokaci.

R. PR. MAGDALENA PISKORSKA-SZCZEPANIUK - Radca prawny, partner (wspólnik) Kancelarii. Wykonuje zawód radcy prawnego od 2006 r., wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie (Lb-1284) po odbyciu aplikacji sądowej i złożeniu egzaminu sędziowskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym i szeroko pojętym prawie gospodarczym. Zajmuje się stałą obsługą prawną przedsiębiorców i doradztwem na rzecz osób fizycznych. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracyjnymi. Specjalista m.in. w sprawach cudzoziemców, prawie gospodarczym, transportowym i obsłudze jednostek samorządu terytorialnego. Czytaj więcej

R. PR. ANNA CELIŃSKA-BANASZEK - Radca prawny, partner (wspólnik) Kancelarii. W roku 2006, po odbyciu aplikacji sądowej i złożeniu egzaminu sędziowskiego, wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie (Lb-1313). Zdobyła bogate doświadczenie w zawodzie radcy prawnego, przede wszystkim biorąc udział w świadczeniu usług w ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego (firmy produkcyjne, sprzedażowe, usługowe, budowlane, transportowe). Specjalizuje się m.in. w prawie gospodarczym, kontraktowym, zamówień publicznych. Reprezentuje strony przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Krajową Izbą Odwołaczą. Czytaj więcej

r. pr. Olga Sternal - Radca prawny (Lb-1816) stale współpracujący z Kancelarią, z Kancelarią związana od roku 2011. Zawód radcy prawnego wykonuje od roku 2013. Świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów indywidualnych oraz przedsiębiorców, głównie z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, zajmując się m.in. ich stałą obsługą. Reprezentuje strony postępowań sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Zajmuje się również prawem budowlanym i podatkowym. Włada językami angielskim i rosyjskim.

r. pr. Marta Domańska - Radca prawny (LB-2246) stale współpracujący z Kancelarią, z Kancelarią związana od roku 2014. Zawód radcy prawnego wykonuje od roku 2017. Zdobywała doświadczenie pod patronatem radcy prawnego Magdaleny Piskorskiej-Szczepaniuk. Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym, w tym w szczególności w prawie samorządu terytorialnego. Włada językiem angielskim i rosyjskim. Doświadczenie zdobywała w ramach współpracy z Kancelarią, m.in. biorąc udział w obsłudze prawnej zagranicznych klientów Kancelarii.

r. pr. Karolina Moskwa - Radca prawny (LB-2279) stale współpracujący z Kancelarią, z Kancelarią związana od roku 2014. Zawód radcy prawnego wykonuje od roku 2017. Zdobywała doświadczenie pod patronatem radcy prawnego Anny Celińskiej-Banaszek. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zamówień publicznych, podmiotów leczniczych i ubezpieczeń społecznych, w tym dot. rent. Zdobywała praktykę również m.in. w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Bartosz Zalewski - Aplikant radcowski III roku, specjalizujący się w prawie cywilnym. Aplikację odbywa od stycznia 2015 r., pod patronatem r.pr. Anny Celińskiej-Banaszek. Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie - asystent w Katedrze Prawa Rzymskiego. Uczestnik Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej – sekcji prawa finansowego oraz wolontariusz Fundacji „Academia Iuris”. Autor publikacji z dziedziny prawa.

Dorota Furtak - Aplikant radcowski II roku. Aplikację odbywa od stycznia 2016 r., pod patronatem radcy prawnego Anny Celińskiej-Banaszek. Magister prawa Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Doświadczenie zdobywała m.in. na praktykach studenckich w Prokuraturze Rejonowej Lublin-Północ oraz w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód. Jej zainteresowania prawne związane są m.in. z prawem administracyjnym i cywilnym.

Malwina Nowakowska - Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ukończyła szkolenie m.in. z zakresu prawa konsumenckiego. W Kancelarii zdobywa praktykę, wspierając Zespół w obsłudze organizacyjnej Kancelarii, szkoląc się przy tym w zakresie dziedzin prawa objętych działalnością Kancelarii.
WSPÓŁPRACA


adw. Piotr Sagan - Adwokat współpracujący z Kancelarią w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. Zawód adwokata wykonuje od roku 2007, po odbyciu aplikacji adwokackiej, złożeniu egzaminu adwokackiego i wpisaniu na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie (nr 892). Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym gospodarczym, prawie karnym skarbowym, prawie wykroczeń oraz w prowadzeniu procesów karnych, karnych gospodarczych i karnoskarbowych, w tym również przed Sądem Najwyższym.

r. pr. Piotr Szczepaniuk - Radca prawny współpracujący z Kancelarią w ramach indywidualnej kancelarii radcy prawnego prowadzonej od roku 2008 w Radzyniu Podlaskim. Zajmuje się świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, w tym zwłaszcza w ramach stałej obsługi prawnej tych podmiotów, oraz na rzecz osób fizycznych, w zakresie licznych dziedzina prawa. Świadczy usługi prawne klientom z Radzynia Podlaskiego i regionu.


REKRUTACJA NA PATRONAT I BEZPŁATNE PRAKTYKI


Zapraszamy aplikantów i studentów. Czytaj więcej


prawo cywilne, gospodarcze, handlowe, w tym prawo spółek i kontraktów
prawo zamówień publicznych i konkursów ofert
prawo prywatne międzynarodowe i prawo cudzoziemców
prawo transportowe, w tym transportu międzynarodowego towarowego oraz sanitarnego
prawo podmiotów leczniczych
prawo pracy i ubezpieczeń
prawo administracyjne i podatkowe
prawo budowlane
prawo własności intelektualnej, prawo stowarzyszeń i fundacji oraz ochrony środowiska
prawo prasowe i ochrony dóbr osobistych
prawo upadłościowe i naprawcze, prawo karne i karnoskarbowe

treść wiadomości:


Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000327969, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, 20-002 Lublin, REGON: 060466996, NIP 712-316-12-82; numer rachunku bankowego: 64 1240 5497 1111 0010 4380 8798, www.kancelariacbps.pl, e-mail: sekretariat@kancelariacbps.pl, tel. / fax: 81 442 58 50.