Ta strona używa plików cookies. Przeglądając ją wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz tutaj.

 • ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, Lublin; wej. w bramie, Ip
 • +48 509 364 741, +48 506 540 636
 • 81 442 58 50
 • sekretariat@kancelariacbps.pl

Aktualności

Items filtered by date: Lipiec 2019

Dnia 27.06.2019 ukazało się kontrowersyjne stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące kontroli trzeźwości pod tytułem "Nowelizacja Kodeksu pracy nie dała pracodawcom uprawnienia do badań alkomatem" (https://uodo.gov.pl/pl/138/1076). Moim zdaniem nie jest ono prawidłowe, m.in. z przyczyn wskazanych w artykule "Wyrywkowe kontrole trzeźwości wcale nie na bakier z prawem, a w każdym razie nie zawsze", a także np. w artykule Prof. Arkadiusza Sobczyka "Alkohol, praca i specjaliści od RODO" (Dziennik Gazeta Prawna, 10.06.2019 nr 111), który polecam. UODO pomija w swoim stanowisku orzecznictwo Sądu Najwyższego, wychodząc z - błędnego w mojej ocenie - założenia, że przed nowelizacją Kodeksu pracy, o której pisze UODO, pracodawcy w żadnym przypadku nie mieli prawa do przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników. Przypomnijmy, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2018 II PK 199/17, odnoszącym się do pracownika, będącego kierowcą: Zważywszy na rodzaj wykonywanej przez powoda pracy, wydaje się oczywiste, że poddanie się profilaktycznym badaniom na trzeźwość należy zakwalifikować do obowiązków podstawowych. Pominięte zostały również skutki stosowania przyjętej wykładni w zakresie zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych, mających kontakt z pracownikami. Pomimo tych kontrowersji zalecamy uwzględnianie stanowiska UODO (miejmy nadzieję - do czasu jego zmiany lub wprowadzenia zmian legislacyjnych).

Powyższy artykuł nie stanowi porady prawnej, która w każdym przypadku musi mieć indywidualny charakter.

R. pr. Anna Celińska-Banaszek - partner KRP CBPS sp. p.

Published in Prawo pracy

Świadczymy usługi w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo zamówień publicznych i konkursów ofert
 • prawo prywatne międzynarodowe i prawo cudzoziemców
 • prawo transportowe, w tym transportu międzynarodowego towarowego oraz sanitarnego
 • prawo podmiotów leczniczych
 • prawo pracy i ubezpieczeń
 • prawo administracyjne i podatkowe
 • prawo budowlane
 • prawo własności intelektualnej, prawo stowarzyszeń i fundacji oraz ochrony środowiska
 • prawo prasowe i ochrony dóbr osobistych
 • prawo upadłościowe i naprawcze, prawo karne i karnoskarbowe
Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000327969, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, 20-002 Lublin, REGON: 060466996, NIP 712-316-12-82; numer rachunku bankowego: 64 1240 5497 1111 0010 4380 8798, www.kancelariacbps.pl, e-mail: sekretariat@kancelariacbps.pl, tel. / fax: 81 442 58 50.