Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. w Lublinie

   Wróć do strony głównej - www.kancelariacbps.pl

     

Klienci zagraniczni

 

Ważną częścią praktyki Kancelarii jest pomoc prawna dla klientów zagranicznych. Doradzamy podmiotom z udziałem kapitału zagranicznego (w tym zarówno spółkom zagranicznym i z udziałem zagranicznym, jak i osobom fizycznym, będącym cudzoziemcami), świadcząc usługi w językach angielskim, rosyjskim i francuskim.

Do naszej specjalizacji należą kwestie związane z międzynarodowym transportem drogowym, międzynarodowymi umowami handlowymi, a także prawami cudzoziemców.

Ostatnio zajmowaliśmy się między innymi następującymi zagadnieniami z zakresu prawa cudzoziemców: Kiedy cudzoziemiec z UE nie musi dysponować zezwoleniem na nabycie nieruchomości w Polsce? | Jakie są przesłanki nabycia obywatelstwa polskiego? | Czy cudzoziemiec spoza UE zawsze musi posiadać zezwolenie na pracę? | Zezwolenie na pobyt – kiedy cudzoziemiec może je otrzymać? | Jakie są wymogi w imporcie nawozów organicznych do Polski? | Jak najwygodniej rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce? | Jak bezpiecznie inwestować w Polsce?

Zapraszamy na stronę rosyjskojęzyczną.

W przygotowaniu – strona anglojęzyczna.

prawo cywilne, gospodarcze, handlowe, w tym prawo spółek i kontraktów
prawo zamówień publicznych i konkursów ofert
prawo prywatne międzynarodowe i prawo cudzoziemców
prawo transportowe, w tym transportu międzynarodowego towarowego oraz sanitarnego
prawo podmiotów leczniczych
prawo pracy i ubezpieczeń
prawo administracyjne i podatkowe
prawo budowlane
prawo własności intelektualnej, prawo stowarzyszeń i fundacji oraz ochrony środowiska
prawo prasowe i ochrony dóbr osobistych
prawo upadłościowe i naprawcze, prawo karne i karnoskarbowe

treść wiadomości:


Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000327969, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, 20-002 Lublin, REGON: 060466996, NIP 712-316-12-82; numer rachunku bankowego: 64 1240 5497 1111 0010 4380 8798, www.kancelariacbps.pl, e-mail: sekretariat@kancelariacbps.pl, tel. / fax: 81 442 58 50.