Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. w Lublinie

   Wróć do strony głównej - www.kancelariacbps.pl

     

Aktualności:

 

Podziękowania


Rozanna Piela - Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, studentka prawa w języku angielskim na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii. Doświadczenie zdobywała m.in. jako wolontariusz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim. W Kancelarii zdobywała praktykę, zajmując się obsługą organizacyjną Kancelarii, szkoląc się przy tym w zakresie dziedzin prawa objętych działalnością Kancelarii. Dziękujemy za współpracę.


Podziękowania i gratulacje


W dniu 22 czerwca 2017 r., po zdaniu egzaminu radcowskiego i wpisaniu na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, złożyły ślubowanie radca prawny Karolina Moskwa i radca prawny Marta Domańska, które w latach 2014-2016 odbywały aplikację radcowską w Kancelarii. Serdecznie dziękujemy za współpracę w trakcie aplikacji i gratulujemy!

Podziękowania


Aleksandra Banaszek - Magister prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie. W Kancelarii szkoliła się w dziedzinach prawa objętych działalnością Kancelarii oraz w zakresie organizacji Kancelarii, pod opieką r. pr. Anny Celińskiej-Banaszek. W okresie od X.2016 do I.2017 odbyła finansowany z Funduszy Europejskich staż w ramach projektu „Law in Action – Staż dla studentów Wydziału Prawa” na stanowisku asystenta radcy prawnego. Interesuje się między innymi prawem karnym. Dziękujemy za współpracę!

1.I.2017 Nowy rok aplikacji radcowskiej

Dnia 1 stycznia 2017 r. aplikanci radcowscy rozpoczęli nowy rok szkoleniowy. Aplikantom, którzy zakończyli odbywanie aplikacji i przygotowują się do egzaminu radcowskiego, życzymy powodzenia!

23.XII.2016 Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

Całemu Zespołowi, Klientom i Przyjaciołom Kancelarii życzymy wesołych świąt i wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku 2017!

Wesolych Swiat

1.I.2016 Nowy rok aplikacji radcowskiej

Dnia 1 stycznia 2016 r. aplikanci radcowscy rozpoczęli nowy rok szkoleniowy. Witamy w Zespole aplikantów, którzy rozpoczęli odbywanie aplikacji. Wszystkim życzymy powodzenia.

22.XII.2015 WIGILIA Zespołu KRP CBPS i Przyjaciół

Dnia 22 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie wigilijno-świąteczne Zespołu KRP CBPS i Przyjaciół. Dziękujemy serdecznie za obecność. Całemu Zespołowi, Klientom i Przyjaciołom Kancelarii życzymy wesołych świąt i wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku 2016!

Wesolych Swiat

Wielkanoc 2015

Życzymy wesołych świąt Świąt Wielkiej Nocy!

Wesolych Swiat


prawo cywilne, gospodarcze, handlowe, w tym prawo spółek i kontraktów
prawo zamówień publicznych i konkursów ofert
prawo prywatne międzynarodowe i prawo cudzoziemców
prawo transportowe, w tym transportu międzynarodowego towarowego oraz sanitarnego
prawo podmiotów leczniczych
prawo pracy i ubezpieczeń
prawo administracyjne i podatkowe
prawo budowlane
prawo własności intelektualnej, prawo stowarzyszeń i fundacji oraz ochrony środowiska
prawo prasowe i ochrony dóbr osobistych
prawo upadłościowe i naprawcze, prawo karne i karnoskarbowe

treść wiadomości:


Kancelaria Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000327969, adres: ul. Krakowskie Przedmieście 58/5c, 20-002 Lublin, REGON: 060466996, NIP 712-316-12-82; numer rachunku bankowego: 64 1240 5497 1111 0010 4380 8798, www.kancelariacbps.pl, e-mail: sekretariat@kancelariacbps.pl, tel. / fax: 81 442 58 50.